VVA pleit voor een autismevriendelijke samenleving in de meest ruime zin en vindt het belangrijk dat mensen met autisme en hun omgeving op een respect- en begripvolle manier worden benaderd en gezien. Vandaar dat we promoten dat in de samenleving meer aandacht wordt gespendeerd aan de sterke kanten en talenten van mensen met autisme.
Een genuanceerde beeldvorming over autisme creëert een autismevriendelijke omgeving, o.a. het gevoel ‘ik tel mee’, inclusie – sociale insluiting, ontmoetingen mogelijk maken, informeren en sensibiliseren
Bovendien is ons motto beter samen en zijn we overtuigd van de kracht van het vermenigvuldigingseffect. Vandaar dat we iedereen aanmoedigen om zélf aan de slag te gaan en reiken we daarvoor onderstaande hulpmiddelen aan.