Heb je deze vakantie of in het najaar even tijd? Dan kan je deelnemen aan onderstaande onderzoeken.

1. Het Oriëntatiecentrum en de Universiteit Antwerpen voeren samen onderzoek naar de behoeften van volwassenen tijdens het diagnostisch traject.

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is een beter afgestemd en laagdrempelig diagnostisch aanbod.

Ze zijn op zoek naar

 • volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een diagnose autisme
 • je hebt in de laatste 5 jaar een diagnostisch traject doorlopen
 • de adviesfase en verslaggeving van het diagnostische traject is achter de rug

Ze onderzoeken

 • de ervaringen en behoeften van volwassenen tijdens het diagnostisch traject
 • de toegankelijkheid van de diagnostische diensten
 • door middel van:
  • semigestructureerde interviews in een één-op-één gesprek
  • er kan eventueel iemand uit jouw netwerk aanwezig zijn tijdens dit interview
  • de interviews worden volledig opgenomen met audio- of videoapparatuur
  • de interviews vinden plaats vanaf oktober 2018

Meer informatie

 

2. Het Familieplatform zet de zorg van families voor psychisch kwetsbare mensen op de lokale kaart.

De lokale verkiezingen komen er aan: folders in je bus, kandidaten aan je deur en op tijd je bed uit om richting het stemhokje te trekken. Ook een uitgelezen kans om in dialoog te gaan met de lokale besturen en specifieke noden en wensen op hun politieke agenda te krijgen. De Vlaamse familieverenigingen van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid gaan over tot actie.
Ze maken werk van ‘de familiekaart’, een aanbevelingsdocument met de noden en verwachtingen van ondersteuners van psychisch kwetsbare mensen, vertaald naar het lokaal beleid. Hiermee gaan ze in september op huisbezoek bij verkiezingskandidaten, met de familiekaart in de hand. Zo willen ze hen bewust maken van, en warm maken voor dit thema in hun beleid.

Hoe jij kan helpen?

Je kan via deze vragenlijst mee de inhoud van de familiekaart bepalen. Geef aan wat jouw noden, frustraties en wensen zijn t.o.v. het bestuur als ondersteuner van een psychisch kwetsbaar persoon. Deelnemen duurt een kwartiertje en volgende onderwerpen komen aan bod.

 • Een evaluatie van jouw stad/gemeente nu, op vlak van
  • informatievoorziening
  • praktische ondersteuning
  • financiële ondersteuning
  • de houding tegenover ondersteuners van psychisch kwetsbare personen
 • Vragen en voorstellen aan jouw/stad gemeente naar de toekomst toe

Je kan je via dezelfde vragenlijst ook opgeven om in september zelf bij verkiezingskandidaten te gaan aankloppen met de familiekaart.

Door deel te nemen aan de bevraging, maak je trouwens kans op 1 van de 10 Fnac-bonnen t.w.v. €25.

Meer informatie

FamiliePlatform Geestelijke Gezondheid vzw

 

3. Odisee hogeschool en het Steunpunt Mens en Samenleving (www.samvzw.be) werken in opdracht van het VAPH samen aan de ontwikkeling van een digitale tool voor vraagverheldering en ondersteuningsplanning.

De tool ‘Mijnondersteuningsplan.be’ helpt mensen na te denken over hun leven en ondersteuning: wat er goed gaat, wat hun wensen zijn, wat ze willen veranderen en hoe ze dat willen.
Jij kan helpen om de website uit te testen.

Ze zijn op zoek naar

 • personen met een (vermoeden van) autisme
 • informele ondersteuners (familie, ouders, broers, zussen, of anderen die mantelzorger of steunfiguur zijn)

Wat betekent deelnemen?

 • Je kiest om alleen mee te doen of samen met iemand die je goed kent. Je mag op elk moment kiezen om te stoppen
 • Je bezoekt de website en beantwoordt een aantal vragen (ongeveer 2 uur) over
  • vormgeving
  • inhoud
  • gebruiksvriendelijkheid
 • De onderzoekers vragen jou wat er goed is en wat er kan verbeteren aan de website. De evaluatie duurt ongeveer 1 uur en kan gebeuren via
  • een focusgroep met andere gebruikers waarin ervaringen met het gebruik van de website gedeeld worden
  • een interview (bij de persoon thuis, op een bureau, of per telefoon)
  • een digitale evaluatie (feedback formulier)

Alles wat je invult en aan de onderzoekers laat weten wordt anoniem verwerkt. Meedoen of stoppen heeft géén invloed op jouw aanvraag van ondersteuning of van een persoonsvolgend budget.

Zin om de website te testen? Stuur vóór 30 augustus een mail naar sophie.ampe@odisee.be of joris.vanpuyenbroeck@odisee.be. In september word je gecontacteerd om verdere afspraken te maken.

Meer informatie

Oproep deelnemers

Written by